AMSTERDAM - Bijna tweederde van de Nederlanders laat zijn baas niet toe als 'vriend' op Facebook.

Het merendeel van de Nederlanders vindt echter wel dat de baas zijn werknemers mag aanspreken op hoe zij zich presenteren op social media.

Dat blijkt uit Het Nationale Werkonderzoek 2011 van JobTrack.nl. De mening van ruim 28.000 Nederlandse respondenten werd gepeild over het gebruik van Facebook, Twitter, Hyves en LinkedIn.

Presentatie op social media

"Nederlanders vinden dat een baas vrij veel mag zeggen over de presentatie van werknemers. Maar, je ziet dat er wel een groot verschil is tussen presentatie in social media en presentatie op de werkvloer", aldus Marco de Weerd van JobTrack.nl.

Ruim 90 procent vindt bijvoorbeeld dat de baas een werknemer mag aanspreken op zijn persoonlijke hygiëne, een iets minder grote groep vindt dat de baas ook wat te zeggen heeft over (zichtbare) tatoeages of piercings. "Als je dat vergelijkt is de groep mensen die vindt dat de baas ook iets te zeggen heeft over presentatie op social media eigenlijk relatief klein", meent De Weerd.

Werk en privé gescheiden

Vrouwen en mensen met kinderen houden werk en privé het meest gescheiden op internet. Het percentage dat de baas niet toelaat als 'vriend' op Facebook loopt op naarmate men ouder wordt, tot 75 procent in de leeftijdsgroep van 55 tot 64 jaar.

Vacatures zoeken

Slechts 18 procent van de Nederlanders zoekt vacatures via social media. Vooral mannen en hoogopgeleiden zoeken op deze manier naar een baan. LinkedIn is hiervoor nog altijd het meest populaire kanaal.