AMSTERDAM – Bedrijven die worden geleid door vrouwelijke bestuursvoorzitters hebben een grotere overlevingskans dan ondernemingen waar een man de scepter zwaait.

De kans dat een bedrijf met een vrouwelijke baas minstens vijf jaar overleeft is 46,6 procent, tegenover 39,3 procent voor ondernemingen met een man aan het roer, zo blijkt uit recent onderzoek van de universiteit van Manchester.

Daarnaast hebben bedrijven met vrouwelijke bazen een lagere leverage, oftewel relatief weinig vreemd vermogen ten opzichte van het eigen vermogen en minder schommelende inkomsten.

Een duidelijk minpunt is dat ze minder investeren, doordat vrouwen de neiging hebben risicovol gedrag uit de weg te gaan. Ze maken door de bank genomen minder riskante financierings- en investeringskeuzes.

Minder efficiënt

“Vrouwen lijken kapitaal minder efficiënt te verplaatsen”, concluderen de onderzoekers, die CEO’s uit 18 verschillende Europese landen, waaronder Nederland, onder de loep namen. De studie betrof zowel private als beursgenoteerde ondernemingen.

De mate van efficiëntie als het aankomt op investeringen is een belangrijk ingrediënt voor economische groei. Bedrijven moeten investeringen kiezen die hun marktwaarde optimaliseren.

De winstgevendheid van bedrijven onder vrouwelijk leiderschap is minder wisselvallig dan die onder mannelijke directeuren. Bij ‘mannelijke’ ondernemingen schommelt de winstgevendheid 11,1 procent meer.

Persoonlijke voorkeuren

“Beslissingen op bedrijfsniveau weerspiegelen de persoonlijke voorkeuren van CEO’s”, aldus de onderzoekers. “Deze keuzes komen voor vrouwelijke directeuren meer naar voren, omdat zij meer afwijzend staan tegenover risicovol gedrag .”

Uit eerdere onderzoeken is al gebleken dat vrouwen gemiddeld genomen minder graag risico’s nemen dan mannen. Dit heeft bijvoorbeeld invloed op hun gokgedrag en de wijze waarop zij hun pensioen opbouwen.