AMSTERDAM – Op veel Nederlandse werkvloeren blijken diverse ergernissen voor veel irritatie te zorgen. Dit blijkt uit onderzoek van Multiscope onder 1000 respondenten.

Niet functionerende netwerken en crashende software (82 procent), ellebogenwerk om hogerop te komen (75 procent), slechte sfeer op dewerkvloer (68 procent) en personeel dat lange rookpauzes neemt blijken een doorn in het oog van veel werknemers.

Ook collega's die te laat komen (66 procent) en luid pratende of bellende collega's (65 procent) worden irritant genoemd.

Leidinggevenden

Ruim één op de vier denkt het werk van zijn direct leidinggevende beter te kunnen dan de leidinggevende zelf. Bij mannen is dit zelfs bijna een derde. Leidinggevenden moeten vooral beter luisteren en duidelijker communiceren.

Crisis

Uit het onderzoek blijkt dat 70 procent van de werknemers zucht onder de economische crisis en dat deze invloed heeft op het dagelijkse werk. Zo merken ongeveer twee van de vijf dat er bij zijn werkgever meer op de kleintjes gelet wordt.

Een derde van de werknemers heeft te maken met hogere werkdruk omdat als gevolg van de crisis hetzelfde werk met minder personeel gedaan moet worden. Bij 77 procent zorgt dit voor stress tijdens het werk.

Het Nieuwe Werken

Men verwacht niet dat Het Nieuwe Werken de ergernissen tegen zal gaan. 54 procent van de ondervraagden denkt dat bijvoorbeeld vaker thuiswerken of op andere tijden werken er niet voor zorgen dat de ergernissen die er op de werkvloer zijn afnemen.

Toch zien werknemers wel positieve kanten in Het Nieuwe Werken. Zo raakt 73 procent meer gemotiveerd door de hogere mate van zelfstandigheid die Het Nieuwe Werken met zich meebrengt. Ook vermoed 71 procent van de ondervraagden dat Het Nieuwe Werken bijdraagt aan het verminderen van files doordat mensen niet meer op hetzelfde moment de weg op hoeven.