DEN HAAG - Jongeren die met de kredietcrisis nog besloten langer door te leren en op school te blijven, lijken nu in ''grotere getale'' de arbeidsmarkt op te stromen en de werkloosheid op te stuwen.

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) schrijft dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer dat hij signalen hierover binnenkrijgt.

De Kamer had Kamp om een toelichting gevraagd op de stijgende werkloosheid. Volgens hem verslechtert weliswaar de economische situatie, maar valt het beeld ook te nuanceren.

De stijgende werkloosheid hangt volgens hem samen met het groeiend aantal mensen dat zich aanbiedt op de arbeidsmarkt.

Gecorrigeerd voor invloeden door seizoensarbeid is de werkloosheid gestegen van 5 procent in april naar 5,8 procent in oktober dit jaar. Kamp wijst erop dat sinds de zomer de werkzame beroepsbevolking ook is gegroeid met 23.000 mensen.

Alleen nam de beroepsbevolking harder toe; met 86.000. Dat is volgens de minister opvallend, omdat normaal in een tijd van economische verslechtering mensen zich terugtrekken van de arbeidsmarkt. ''Nu lijkt het omgekeerde het geval.''