DEN HAAG - Het aantal werklozen is in oktober met 17.000 gestegen tot 455.000. Dat betekent dat inmiddels 5,8 procent van de beroepsbevolking zonder werk zit.

De werkloosheid is daarmee terug op het niveau van de top in februari 2010. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag gemeld.

Het is al de vierde maand op rij dat het aantal werklozen sterk stijgt, zowel onder mannen als onder vrouwen. De sterkste toename is te zien bij de 25-45-jarigen.

Breder verdeeld

De werkloosheid onder 25-65-jarigen is inmiddels hoger dan begin vorig jaar. De werkloosheid onder jongeren tot 25 jaar ligt nog wel onder het niveau van ruim anderhalf jaar geleden.

In de vorige periode van oplopende werkloosheid, werden vooral mannen getroffen. Dat kwam doordat door de economische crisis vooral conjunctuurgevoelige sectoren het moeilijk hadden en daar werken meer mannen dan vrouwen. Maar nu is het banenverlies breder verdeeld over sectoren.

''Het afgelopen kwartaal was de overheid de sector waar de meeste banen verdwenen'', aldus CBS-econoom Peter Hein van Mulligen. Daar werken meer vrouwen dan in de conjunctuurgevoelige sectoren.

Verdere toename

Steeds meer Nederlanders denken dat de komende twaalf maanden de werkloosheid zal toenemen, aldus het CBS. Zeven op de tien mensen verwachten een stijging en maar 6 procent denkt dat het aantal werklozen zal dalen. Begin dit jaar maakten consumenten zich nauwelijks zorgen over de werkloosheid.

Ondernemers in de industrie, de bouw en de zakelijke dienstverlening verwachten een afname van het personeelsbestand in het vierde kwartaal. Deze somberheid past volgens het CBS bij een neergaande conjunctuur. In de bouw zijn ondernemers al 3 jaar negatief over de werkgelegenheid, maar het pessimisme in de sector neemt toe.

In de zakelijke dienstverlening heerst bij ict-bedrijven nog wel een optimistische stemming, maar in andere takken, zoals architecten en adviesbureaus, hebben inmiddels de pessimisten de overhand.

Consumentenvertrouwen

Uit de nieuwste cijfers van het CBS blijkt evenwel dat consumenten in november minder somber zijn geworden over de eigen financiële situatie. Wel zijn Nederlanders vergeleken met oktober pessimistischer geworden over het economisch klimaat.

De bereidheid tot grote aankopen is licht verbeterd, maar staat nog steeds op een laag niveau.

Het vertrouwen van de Nederlandse consument staat al bijna het hele jaar onder druk en is sinds de zomer volledig ingestort. Eerder deze week bleek dat de economie in het derde kwartaal licht is gekrompen. Dat kwam voor een flink deel doordat de consument de hand op de knip hield.