AMSTERDAM – In vergelijking met 2010 zijn werknemers in de zorg iets positiever over de kwaliteit van de zorg. De werkdruk is licht gedaald en de mensen hebben iets meer werkplezier.

Dat blijkt uit de nationale enquête 'Werken in de Zorg', uitgevoerd door Menzis en de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Het onderzoek werd gehouden onder 3437 medewerkers in de zorg.

94 procent van de respondenten waardeert de eigen organisatie met een 6 of hoger. Maar evenals in 2010 verwachten veel medewerkers dat de kwaliteit de komende jaren zal afnemen en overweegt een deel van hen om van baan te veranderen en buiten de zorg aan de slag te gaan.

Werkdruk te hoog

Het merendeel van de mensen vindt de werkdruk ook dit jaar te hoog. Bijna de helft vindt dat zij minder zorg kunnen leveren door tijdgebrek.

Ronduit alarmerend is de situatie dat een op de vijf zorgverleners, in de thuiszorg is dat zelfs een derde van de werknemers, fysieke pijn heeft na het werk. Ouderzorg en ggz scoren wat lager op plezier in het werk.