DEN HAAG - Vorig jaar zijn meer mensen met een beperking aan de slag gegaan bij een 'gewone' werkgever dan het jaar daarvoor.

Uit cijfers die de vereniging van de sociale werkvoorzieningbedrijven Cedris maandag presenteerde, blijkt dat ruim 31.000 mensen uit een sociale werkplaats een baan vonden, 3 procent meer dan in 2009.

Een woordvoerster bevestigde een artikel hierover in dagblad Trouw.

''Houdt het kabinet vast aan die bezuiniging van 1,8 miljard, dan hebben we daar rekening mee te houden. Maar laten bewindslieden de consequenties dan wel voor hun rekening nemen. Laat ze zeggen: het gevolg is dat mensen met een arbeidsbeperking thuis komen te zitten.''

Wachtlijst

De wachtlijst voor de sociale werkvoorziening is in 2010 fors gestegen. In 2009 stonden 18.700 mensen op de wachtlijst, in 2010 was dat aantal gestegen naar 21.000.

Dit komt mogelijk omdat wordt ingespeeld op de aangekondigde Wet werken naar vermogen, waarin het aantal plaatsen in de sociale werkvoorziening fors wordt beperkt.