AMSTERDAM – Het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) organiseert in november 'slimmer werken' initiatieven op verschillende plaatsen in Nederland; de 'Slimmer Werken Estafette'.

Gedurende deze maand wordt het estafettestokje doorgegeven in de vorm van een usb-stick.
Tijdens verschillende activiteiten (pdf) doen medewerkers ideeën op bij andere bedrijven voor slimmer werken. Deelnemers plaatsen de opgedane kennis op de usb-stick en maken op die manier concreet welke kennis is opgedaan.

De usb-stick maakt een reis door het land langs verschillende regio's en initiatieven. Het NCSI wil met deze estafette laten zien hoe slimmer werken in de praktijk kan worden gebracht en wat het oplevert voor alle betrokkenen.

Slimmer werken

Slimmer werken is het verbeteren van de organisatie van het werk, werkprocessen slimmer inrichten en medewerkers uit alle lagen in een organisatie betrekken bij vernieuwingen in het bedrijf. Slimmer werken krijgt steeds meer navolging in bedrijven, in regionale samenwerkingsverbanden en tussen bedrijven.