AMSTERDAM – Een kwart (25 procent) van de werknemers is bereid bedrijfsgeheimen te verkopen.

Dat blijkt uit onderzoek van Monster (in Nederland bekend als Monsterboard.nl) onder bijna 5000 respondenten wereldwijd.

Van de ondervraagden zegt 8 procent zelfs al eens bedrijfsgeheimen te hebben verkocht, terwijl 17 procent aangeeft in te gaan op een aanbod om bedrijfsgevoelige informatie te verkopen, wanneer de kans daartoe zich voordoet.

Driekwart geeft aan ondanks de economische crisis, geen bedrijfsgeheimen te willen verkopen, 35 procent van de respondenten doet het niet omdat ze bang zijn betrapt te worden. Volgens 40 procent is er geen markt voor de geheimen van de organisatie waarvoor ze werken.

Nederlandse werknemers

In Nederland geeft eveneens een kwart van de ondervraagden (27 procent) aan bereid te zijn bedrijfsgeheimen te verkopen. Slechts 2 procent, tegen 8 procent wereldwijd, geeft aan dit al eerder te hebben gedaan, 25 procent zegt bedrijfsinformatie te verkopen mocht de gelegenheid zich aandienen.

41 procent van de Nederlandse werknemers zou het nooit doen uit angst betrapt te worden, terwijl 32 procent geen bedrijfsgeheimen verkoopt omdat daar geen markt voor is.