DEN HAAG - Het blijft een probleem voor kinderen zonder geldige verblijfsvergunning om een stage te volgen en zo een beroepsopleiding af te ronden.

Wel wil het kabinet deze (nog) illegaal in Nederland verblijvende kinderen iets tegemoetkomen door onderwijsinstellingen te vragen een schoolverklaring af te geven als deze jongeren het theoretisch deel van de beroepsopleiding met succes hebben afgerond.

Dat heeft minister Henk Kamp (Sociale Zaken) vrijdag, mede namens zijn collega op het ministerie van Onderwijs, aan de Tweede Kamer laten weten.

De Kamer had via een motie van CDA'er Eddy van Hijum gevraagd het voor de illegaal in ons land verblijvende jongeren mogelijk te maken stage te volgen.

Strafbaar

Kamp wijst erop dat het kabinet illegaal verblijf strafbaar wil stellen. Het zou volgens hem in strijd zijn met het regeerakkoord om deze jongeren vrij te laten werken.

Het lopen van stage wordt beschouwd als een vorm van arbeid. Daarom houdt de minister eraan vast dat jonge vreemdelingen voor stages een werkvergunning nodig hebben.

Sociale partners

Werkgevers en vakbonden hebben er in mei dit jaar ook nog bij Kamp op aangedrongen het voor deze jongeren makkelijker te maken stage te volgen.

Volgens de sociale partners is het lastig voor deze groep een werkvergunning te krijgen en dat noemen ze een ongewenste situatie. Het volgen van een beroepsopleiding is volgens hen juist goed voor deze jongeren om later in Nederland dan wel hun land van herkomst een baan te vinden.

Praktijkervaring

De minister stelt dat nog is onderzocht of aan de stageverplichtingen voor een diploma kan worden voldaan door de jonge vreemdelingen binnen de onderwijsinstelling praktijkervaring te laten opdoen. Maar dat blijkt niet mogelijk.

Om het voor deze jongeren toch mogelijk te maken een bewijs van genoten onderwijs te krijgen, zouden onderwijsinstellingen volgens hem over het theoretische deel een verklaring kunnen afgeven als dat succesvol is afgerond.