BRUSSEL - De arbeidsproductiviteit in de Nederlandse industrie is de op één na hoogste van de hele Europese Unie. Alleen de Ierse werknemers doen het beter.

Dat staat in het jaarrapport van de Europese Commissie over het concurrentievermogen in de EU.

Ook wat de bedrijfsvriendelijkheid van de regelgeving betreft scoort Nederland beter dan het Europese gemiddelde. Alleen op het gebied van innovatie blijft ons land wat achter.

De commissie spoort Nederland aan meer te investeren in onderzoek en ontwikkeling, met name op energiegebied.

Subsidies

De Commissie steunt het Nederlandse beleid waarbij gerichte subsidies worden vervangen door belastingvoordelen voor innoverende bedrijven.

Dat drukt de administratieve lasten en leidt tot meer efficiency. Maar er moet voor gewaakt worden dat dit het innovatievermogen van Nederland niet aantast, aldus eurocommissaris Alberto Tajani (Industrie).

Ondanks de financiële crisis doet de Europese industrie het volgens Tajani goed. Roemenië, Bulgarije en de Baltische staten blijven de zwakste lidstaten wat industriebeleid en innovatie betreft.