AMSTERDAM – De Nederlandse vrouw geeft haar eigen levensgeluk gemiddeld een 7,5.

Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van vrouwenverzekeraar Energiek en Lof Media onder ruim 500, veelal werkende, vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 38,7. 80 procent van hen woont samen of is getrouwd, en 74 procent van hen heeft kinderen.

Vrouwen blijken gemiddeld genomen gelukkiger als zij kinderen hebben, hoog opgeleid zijn en een betaalde baan hebben. Zij zijn het afgelopen jaar minder vaak ziek geweest dan vrouwen met een lager gelukscijfer en voelen zich vaker gezond en energiek.

Baan

Het merendeel van de vrouwen uit het onderzoek (83 procent) heeft een betaalde baan. Deze vrouwen zijn met een 7,6 gemiddeld genomen gelukkiger dan vrouwen zonder betaalde baan (7,1). Nederlandse vrouwen werken voornamelijk voor het salaris, hun ontwikkeling, sociale contacten en het inzetten van talenten en kennis.

Hoewel ze aangeven dat ze de werkdruk goed aan kunnen en ze over het algemeen tevreden zijn met de ondersteuning thuis, staat het ´werk-thuis conflict´ het geluk van vrouwen toch regelmatig in de weg. Bijna een derde van de respondenten is thuis vaak of altijd met het werk bezig. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan ontevreden te zijn over de tijd die zij voor zichzelf hebben.

Levensmotto

De ondervraagde vrouwen vinden vooral hun gezin, relatie en sociale leven belangrijk, en geven hun geluksbeleving gemiddeld een 7,5.

Zo’n 65 procent van de onderzochte vrouwen geeft aan een levensmotto te hebben, en uit het onderzoek blijkt dat vrouwen met een motto zichzelf een hoger gemiddeld gelukscijfer geven (7,8 tegenover 7,1 onder vrouwen zonder motto).

Gezond

Het onderzoek toont aan dat vrouwen die gezond en gevarieerd eten en sporten, gemiddeld genomen gelukkiger zijn. Een derde van de onderzochte vrouwen wil wel meer sporten, maar mist hiervoor de tijd. Iets meer dan de helft van de respondenten (54 procent) geeft aan gezonder en meer gevarieerd te willen eten.