AMSTERDAM – Een ruime meerderheid (68 procent) van de Nederlanders vindt dat hij of zij regelmatig tot vaak zijn talent kwijt kan in het werk.

Dat blijkt uit onderzoek van personeelsbemiddelaar Vitae onder bijna 400 professionals.

Van de ondervraagden wordt 70 erg enthousiast van het werk, waardoor ze vaak (33 procent) helemaal erin op gaan. Veel respondenten geven aan dat ze de vrijheid krijgen om hun werk voor een groot deel naar eigen inzicht in te vullen en op de werkvloer worden gestimuleerd om hun kwaliteiten te benutten.

Een overgroot deel (88 procent) van de ondervraagden geeft aan regelmatig tot vaak zelf te mogen bepalen op welke manier ze hun werk aanpakken. Ook zegt bijna de helft (47 procent) van de van de professionals die deelnamen aan het onderzoek dagelijks te groeien en te leren in het werk dat ze doen en dat zij, wanneer ze obstakels tegenkomen, kunnen rekenen op de hulp van de omgeving (80 procent).

Het Nieuwe Werken

Van de ondervraagde Nederlandse professionals mag 85 procent de werktijden zelf bepalen, waarvan zelfs meer dan helft regelmatig tot vaak. Ook zijn de meeste professionals redelijk tot zeer vrij om zelf te kiezen met welke mensen zij samenwerken.

Volgens Marije Koets van Vitae blijkt uit de tevredenheid van deze professionals dat Nederlandse werkgevers ruimte creëren voor hun personeel op het gebied van zelfontwikkeling. “Daar zijn wij als personeelsbemiddelaar heel blij mee. Hoe meer ruimte om talent te ontwikkelen hoe beter werkgever en professional elkaar zullen vinden wat bijdraagt aan een gezonde economie.”