DEN HAAG - Mensen die in de horeca werkzaam zijn, melden zich het minst vaak ziek. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek die maandag bekend werden.

In het tweede kwartaal van dit jaar kwam het ziekteverzuim van werknemers in de horeca uit op 2,5 procent. Het landelijk gemiddelde is 4,1 procent.

Hoewel de horeca de 'gezondste' bedrijfstak lijkt, nam het verzuim in die branche wel toe. Een jaar geleden stond gemiddeld per dag 2,1 procent van de werknemers te boek als ziek.

Meeste verzuim

De bedrijfstakken met het meeste verzuim zijn met 5,1 procent het openbaar bestuur, het onderwijs en de industrie. Ook in de gezondheidszorg lag het verzuim met 5,0 procent relatief hoog.

Bij grote bedrijven met 100 of meer werknemers lag het gemiddelde van het verzuim op 4,8 procent tegenover respectievelijk 1,9 en 3,5 procent bij kleine en middelgrote bedrijven.

De kosten van het ziekteverzuim stegen in het tweede kwartaal naar 2,6 miljard, tegenover 2,5 miljard over dezelfde periode vorig jaar.

De gegevens zijn afkomstig van het CBS. - (c)NU.nl/Jelle Kamsma