AMSTERDAM – Een derde van de Nederlandse werknemers maakt zich zorgen of hij zijn baan kan of wil behouden.

Aan de ene kant verwacht een kwart van de werknemers niet meer te kunnen voldoen aan de eisen van de baas. 41 procent denkt hun baan straks niet meer interessant te vinden.

Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener 365 onder ruim 1600 werknemers en 600 werkgevers.

Vooral jongeren en vrouwen blijken bezorgd als het gaat om het behouden van hun baan. Het zijn voornamelijk vrouwen die twijfelen of ze in de toekomst hun werk nog wel interessant genoeg vinden. Deze onzekerheid wordt vergroot door een scheve balans tussen werk en privé.

55-plussers

Opvallend is dat onder 55-plussers de onrust over het baanbehoud minder opgaat. Zij voelen zich over het algemeen niet gespannen door werken hebben een betere balans tussen werk en privé.

Wel stellen ouderen als eis dat ze autonoom willen werken om de baan interessant te houden, en blijkt dat zij veel waarde hechten aan een goede leidinggevende. Extra scholing ambiëren zij minder, ook al zetten overheid en werkgevers die wel vaak in om 55-plussers gemotiveerd en inzetbaar te houden.

Financiële onzekerheid

"Een deel van de beroepsbevolking raakt klem tussen de huidige economische situatie en hun werk-privé wens", aldus Rosé van Velzen van 365.

"Toenemende druk van de baas en financiële onzekerheid versterken de al aanwezige druk van de werk- en privébalans. Maatregelen van het kabinet om bijvoorbeeld te korten op kinderopvang vergroten dit probleem met bijbehorend risico van productiviteitsverlies en uiteindelijk uitval."