ABCOUDE - Tweederde van de ondernemers in het MKB kent de term 'in de cloud werken'. Maar wat het precies inhoudt weet men nog niet.

Veel MKB'ers zien nog veel drempels voordat ze willen overstappen naar de online werkplek.

Dit blijkt uit onderzoek van MKB kennissite BusinessCompleet.nl onder ruim 1100 MKB'ers. 72 procent van de deelnemers heeft 0 tot 5 werknemers in dienst.

'In de cloud werken' houdt in dat software en data via een internetverbinding bereikbaar is, en je daardoor 'online' kunt werken. Het overgrote deel van de MKB'ers maakt zelfs al gebruik van bekende cloud-diensten als Gmail, Skype en Facebook.

Mannen vs. vrouwen

Van de mensen die nog geen gebruik maken van cloud-diensten ziet slechts 17 procent van de mannen absoluut niet het nut ervan in. Onder vrouwen is dit percentage significant groter, bijna 27 procent.

Risico

Door de onbekendheid speelt de angst voor de risico's van in de cloud werken een grote rol. Een derde van de ondernemers beschouwt de opslag van data en software op internet als zeer risicovol. Reden is met name dat ze niet goed weten welke beveiligingsmaatregelen de aanbieder heeft getroffen.

De MKB'er beseft echter terdege dat de cloud de toekomst heeft. Bijna 70 procent denkt dat software en data in de toekomst alleen maar (of in ieder geval voor een groot deel) via internet beschikbaar zullen zijn.

Daarbij komt dat de MKB'er die gebruik maakt van diensten in de cloud er erg tevreden over is. Slechts 5 procent zegt er slechte ervaringen mee te hebben.