DEN HAAG - Boeren en tuinders zijn steeds vaker hoog opgeleid en dat geldt vooral als een vrouw aan het hoofd van de boerderij staat, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het opleidingsniveau steeg bij de vrouwelijke bedrijfshoofden veel meer dan bij de mannen. Van de vrouwen had in 2005 bijna 12 procent een hogere beroepsopleiding of een universitaire studie achter de rug.

In 2010 was dit gestegen tot 19 procent. Bij de mannen was dat bijna 8 procent in 2005 en bijna 10 procent vorig jaar.