AMSTERDAM - De vakcentrales CNV, FNV en MHP pleiten voor een algemene toegankelijkheid van de arboarts.

Nu heeft één op de vijf werknemers geen toegang tot een arts om te praten over gezondheid in relatie tot arbeid, blijkt uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vice-voorzitter van het CNV Maurice Limmen wijst in een blog daarbij het kabinet op het strategisch belang van een goede arbozorg.

"Het kabinet wil inzetten op duurzame inzetbaarheid, we moeten allemaal langer aan het werk blijven", schrijft hij. "Dan is toegankelijke arbozorg nodig."

Investeren

Volgens Limmen willen te veel werkgevers niet investeren in goede bedrijfsgezondheidszorg met mogelijkheden voor preventietaken. Werkgevers volstaan vaak met spreekuurcontracten, stelt hij.

De vakcentrales hebben naar eigen zeggen vooral werknemers in het midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen hebben zonder personeel geen toegang tot een arboarts om te praten over gezondheid in relatie tot het werk.

Dat willen de werknemersorganisaties gewijzigd zien. Ook werkzoekenden en mantelzorgers zouden volgens de bonden makkelijk terecht moeten kunnen bij een arboarts.

Verzuim

Daarnaast is volgens Limmen verzuim een breder maatschappelijk probleem, niet alleen op de werkvloer maar ook onder vrijwilligers. Ook werkzoekenden en mantelzorgers zouden daarom volgens de bonden makkelijker terecht moeten kunnen bij een arboarts.

"Een concrete oplossing hebben we nog niet, maar we willen graag in gesprek met het ministerie om over een oplossing na te denken", zegt Limmens.

Oplossing

"Een mogelijk oplossing is een wettelijk recht tot toegang tot een arboarts. Ook zou een huisarts meer faciliteiten kunnen krijgen rond verzuimpreventie."