AMSTERDAM – Volwassenen gedragen zich socialer en eerlijker als er knuffels, krijtjes of andere voorwerpen die aan kinderen doen denken in de buurt zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Sreedhari Desai van de Amerikaanse Harvard Universiteit.

Volgens de onderzoekster zouden er op kantoor dan ook knuffels en dergelijke aanwezig moeten zijn, zo stelt ze in de Harvard Business Review. Werknemers liegen en bedriegen dan minder snel.

In het onderzoek werden psychologische experimenten uitgevoerd waarbij mensen extra veel geld konden verdienen als zij anderen bedrogen. Hieruit kwam naar voren dat er 20 procent minder bedriegers waren in een ruimte met kindgerelateerde voorwerpen. Bovendien gedroegen de volwassenen in de ruimte met speelgoed en knuffels zich guller.

Daarnaast stelde Desai vast dat de nabijheid van kinderopvangcentra en peuterspeelzalen goed is voor de vrijgevigheid van bedrijven.

Kinderopvang

Volgens de onderzoekers zou het goed zijn voor bedrijven als zij kinderopvang faciliteren. “Dit zou ouders niet alleen meer ontspannen maken, maar ook een positieve invloed uitoefenen op het gedrag van de andere werknemers. “ Andere suggesties zijn het ophangen van kinderfoto’s in kantoren en kinderliedjes laten horen in liften.

Desai wil in de toekomst voortborduren op het onderzoek. “Ik vraag me af of een kinderlijk voorkomen bepaalde ideeën uitlok. Nemen we bijvoorbeeld onbewust aan dat bedrijven die geleid worden door iemand met een babyface minder snel chemicaliën in rivieren dumpen of fraude plegen?”