DEN HAAG – Uitzendbureaus moeten vanaf 1 januari 2012 verplicht ingeschreven staan in het Handelsregister. Doen zij dit niet dan kan de boete oplopen tot 36.000 euro per werknemer.

Dat blijkt uit het wetsvoorstel dat vrijdag door minister Kamp (Sociale Zaken) en staatssecretaris Weekers (Financiën) naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Met de registratieplicht wil het kabinet malafide uitzendbureaus en uitbuiting van werknemers aanpakken.

Kamp werkt daarnaast aan een wetsvoorstel om bij herhaling frauderende uitzendbureaus te kunnen sluiten.

"Door de registratieplicht wordt duidelijk wie de eigenaar is van een uitzendbureau en welk activiteiten er worden verricht. Hierdoor kunnen we fraude in de uitzendbranche beter aanpakken”, stelt hij.

“Als er gefraudeerd wordt dan treden we hard op. Als bedrijven blijven frauderen dan sluiten we zo'n bedrijf. Ik ben bezig met een wetsvoorstel om dit te regelen."

Overtredingen

Dat de maatregel nodig is blijkt uit cijfers van de Arbeidsinspectie. In het eerste halfjaar van 2011 werden bij 278 inspecties 61 overtredingen geconstateerd. Deze hadden onder meer betrekking op de arbeidsregelingen voor vreemdelingen en het minimumloon.

De Arbeidsinspectie gaat, in samenwerking met de Belastingdienst, toezien op naleving van de registratieregels.