AMSTERDAM – Vrouwen kiezen minder snel voor een carrière als ondernemer dan mannen, doordat zij risicovolle situaties het liefst uit de weg gaan en van nature minder competitief ingesteld zijn.

Dat blijkt uit recent internationaal onderzoek van de Duitse universiteit van Wuppertal, dat een verklaring probeert te bieden voor de seksekloof die er bestaat op het gebied van ondernemen.

De onderzoekers hebben een aantal persoonlijkheidskenmerken verzameld, die gezamenlijk leiden tot de zogenoemde Individual Entrepreneurial Aptitude (IEA), oftewel de individuele geschiktheid voor ondernemerschap.

Optimisme

IEA bestaat uit acht kenmerken. Naast de neiging tot het nemen van risico’s en competitiedrang spelen zelfverzekerdheid, innovatievermogen, optimisme, efficiëntie, proactiviteit en eigen verantwoordelijkheid. Vooral de twee eerstgenoemde eigenschappen zijn bepalend.

Uit het onderzoek blijkt dat zowel mannen als vrouwen die hoog scoren op de kenmerken er vaker de voorkeur aan geven eigen baas te zijn en eerder stappen zetten om een eigen bedrijf te beginnen.

Vrouwen scoren gemiddeld genomen op alle eigenschappen lager dan mannen, maar blijken vooral flink achter te blijven op het gebied van competitiviteit en de bereidheid risico’s te nemen. De verschillen in proactiviteit en eigen verantwoordelijkheid daarentegen zijn veel kleiner.

Kloof

Zo’n acht tot zestien procent van de seksekloof die er bestaat met betrekking tot de wens ondernemer te worden, oftewel latent ondernemerschap, zou volgens de onderzoekers te verklaren zijn met behulp van de IEA.

Voor ondernemerschap dat zich al gemanifesteerd heeft, zou de IEA zelfs 21 procent van de verschillen tussen mannen en vrouwen kunnen verklaren. De lagere scores van vrouwen zijn in alle 36 onderzochte landen terug te vinden.

Opmerkelijk is verder dat 23 procent van de vrouwelijke en 15 procent van de mannelijke zelfstandigen liever in loondienst zou zijn, als zij de keuze hadden.

Pessimistisch

Uit onderzoek dat de Rotterdamse Erasmus Universiteit eerder dit jaar naar buiten bracht, bleek dat vrouwen door de bank genomen minder snel de voorkeur geven aan een bestaan als zelfstandige.

Zij zouden een meer pessimistische kijk hebben op de buitenwereld en de mate waarin deze kansen biedt om een onderneming te beginnen. Vooral het idee van de administratieve lasten die bij het ondernemerschap horen ontmoedigt hen.