AMSTERDAM – Ruim de helft (57 procent) van de Nederlandse werknemers vindt zijn arbeidsvoorwaarden goed tot zeer goed.

Zij zijn vooral tevreden over het aantal vakantiedagen en pensioen. Het minst tevreden zijn zij met de kinderopvangregelingen. Dat blijkt uit onderzoek van Mercer onder ruim 1800 werknemers.

De arbeidsvoorwaarden van de deelnemende bedrijven zijn in 51 procent van de gevallen toereikend voor werknemers, een daling van 10 procent ten opzichte van 2006.

Nederlandse werknemers hebben voor een aanzienlijk deel het idee dat het gras bij de buren groener is; 59 procent geeft aan van mening te zijn dat de arbeidsvoorwaarden bij andere bedrijven in de sector beter zijn.

Vakantiedagen en pensioen

Uit het onderzoek komt naar voren dat werknemers het meest tevreden (65 procent) zijn over het aantal vakantiedagen dat zij ontvangen. Pensioen is de tweede (60 procent) arbeidsvoorwaarde die goed gewaardeerd wordt. De bijdrage zorgverzekering (59 procent) en de mogelijkheid tot het krijgen van bedrijfshulpverlening (49 procent) staan op plaats drie en vier.

Kinderopvang

Het minst tevreden zijn werknemers met de kinderopvang die geboden wordt, slechts 34 procent zegt hier tevreden over te zijn. Kinderopvang wordt door minder dan de helft (48 procent) van de onderzochte bedrijven aangeboden.

Arbeidsvoorwaardenpakket

Het arbeidsvoorwaardenpakket speelt met name een rol in de beslissing om te blijven bij het bedrijf, 38 procent van de ondervraagden geeft aan dat dit een rol speelt. Bij de indiensttreding is het pakket aan arbeidsvoorwaarden uiteraard ook een factor waar werknemers, zij het in mindere mate namelijk 33 procent, rekening mee houden bij het maken van hun beslissing.

Eigen invulling

Het geven van een eigen invulling aan het pakket wordt door de respondenten als prettig ervaren. Ruim een derde (35 procent) geeft aan bereid te zijn de waarde van verschillende voorwaarden uit te willen ruilen tegen andere voorwaarden. Ruim een kwart (28 procent) geeft aan bereid te zijn om eigen geld in arbeidsvoorwaarden te willen stoppen die voor hen belangrijk zijn.