AMSTERDAM - “Startende homoseksuele en lesbische ondernemers kunnen beter in de kast blijven, als ze hun bedrijf nog moeten opbouwen.”

Dat zegt Jerry Helmers, voorzitter van ZZP Netwerk Nederland, in zijn column in de Telegraaf, die vanwege de Gay Pride – activiteiten in Amsterdam is gewijd aan het thema ‘homoseksualiteit en ondernemerschap’.

“Van louter openheid en goede bedoelingen kun je je bedrijf niet opbouwen, van verdiende omzet wel,” zegt Helmers. “Juist als ZZP’er probeer je een persoonlijk contact met je klantenkring op te bouwen. Echter, als je niet zeker weet of je gesprekspartner (de potentiële klant dus) homoseksualiteit accepteert, dan is het raadzaam je op de vlakte te houden over je persoonlijke omstandigheden."

Sectoren

Volgens Helmers zijn er enkele sectoren waar homoseksualiteit in het zakelijke verkeer nog moeizaam is geaccepteerd. “Ik denk dan aan de banken- en financiële sector, de lobbysfeer, technische beroepen, onderwijs, de vastgoedsector en telecommunicatie.”

Openheid

Helmers: “Hoewel homo’s ook zelf vinden dat ze open moeten kunnen zijn, kiest men er toch vaak voor om dit juist niet te zijn. Vooral in de beginperiode van je ondernemerschap is elke klant immers van harte welkom. En men kiest er dan liever voor om er niet over te praten of er ‘omheen’ te manoeuvreren.

We zien daarentegen wel dat ondernemers, die verder zijn in hun ondernemerschapscarrière, meer open durven zijn. Maar… dat is logisch: als je groeit in omzet en activiteiten, dan heb je niet elke klant meer nodig.”