TILBURG – De eerste uitkomsten van een langlopend onderzoek van de Universiteit van Tilburg (UvT) over digitaal coaching zijn positief.

De coachmarkt is een miljardenindustrie, maar er is nog nooit eerder aangetoond dat e-coaching significant bepaalde voordelen biedt.

De UvT kan na de eerste fase van het onderzoek (pdf) een aantal voordelen benoemen. Zo komen cliënten door de sociale anonimiteit sneller tot de kern van hun verhaal. Het scheelt van beide kanten tijd, doordat een afspraak maken niet meer nodig is. Ook kunnen cliënten frequenter contact hebben met de coach; dat bevordert het coachingsproces.

Reflectietijd

Schrijven zorgt automatisch voor reflectietijd. “In een één op één gesprek kan dat minder”, aldus onderzoeker Alexander Waringa. "Want als iemand je een vraag stelt, denk je daar maar heel kort over na voordat je reageert.”

Tot slot is een ander belangrijk voordeel de ‘terugvalpreventiemogelijkheid’, oftewel de optie om het coachingsproces terug te kunnen lezen. 

Gevoel

Maureen Tieman (34) heeft ervaring met face to face-coaching, maar doet nu mee aan een pilot op een website die speciaal ontworpen is voor digitale coaching. Ze herkent de aangetoonde voordelen, maar plaatst ook een aantekening. “Het is moeilijk om je gevoel uit te leggen. Ik vind het ook lastig om echt te sparren, want dat is makkelijker als je met elkaar in gesprek bent.”

De grootste uitdaging ligt bij de coach, aldus Waringa, die voor coaches een methodiek ontwikkelt om ze bij te scholen. Ze hebben extra vaardigheiden nodig om een goede e-coach te kunnen zijn. “We weten inmiddels dat in e-mailcontact problemen ontstaan doordat mensen elkaar verkeerd begrijpen. Een coach moet daar dus extra alert op zijn.”

Het ‘gevaar’ aan ecoaching is dat je de hele dag je mail ‘refresht’ om in de gaten te houden of de coach al gereageerd heeft. “Maak daar goede afspraken over” adviseert de onderzoeker, “want wachten kan frustrerend werken.”

Toekomst

Waar dit heen gaat kan Waringa nog niet zeggen. “Het is wel zo dat het niet meer te stoppen is. De jongerengeneratie die alles via internet doet zal niet een op de traditionele manier gecoacht willen worden. Dus over een paar jaar zal het heel normaal zijn.”

In de volgende fase van het onderzoek wordt uitgezocht hoe e-coaching zich verhoudt tot het traditionele coachen.