DUBLIN - Van alle werknemers in de Europese Unie hadden Denen en Duitsers in 2010 de meeste vrije dagen. Inclusief officiële feestdagen hadden zij 40 vakantiedagen.

Roemenië bungelt met 27 dagen onderaan. Nederland zat met 30 dagen onder het Europees gemiddelde van 34,4 dagen.

Dit blijkt uit cijfers die Eurofound, een door de EU opgerichte organisatie voor de verbetering van de leef- en werkomstandigheden, woensdag heeft gepubliceerd.

Wat het gemiddelde aantal vakantiedagen betreft zat Nederland met 25 op het Europees gemiddelde. Maar de Nederlandse werknemer kwam er met feestdagen bekaaid af. Exclusief de feestdagen die op een zondag vielen, waren het er vijf. Het Europees gemiddelde lag op 9,6. Spanje spande de kroon met 14 feestdagen.

De data is afkomstig van de Eurofound - (c)NU.nl/Jelle Kamsma

Gemiddelde werkweek

De overeengekomen werkweek telde vorig jaar in de Europese Unie plus Noorwegen gemiddeld 38 uur, een uur meer dan in 2009. Maar mensen met een volledige baan werkten vorig jaar gemiddeld 39,7 uur, aldus Eurofound.

In Nederland is de in cao's overeengekomen werkweek gemiddeld 37,5 uur. Op jaarbasis werkt een fulltimer dan, minus de vakantie- en feestdagen, 1725 uur. Dat is 10 uur meer dan het Europees gemiddelde. Roemenië voert de lijst aan met 1864 uur. Frankrijk sluit de rij met 1601,6 uur. Een werkweek telt daar 35.6 uur.