AMSTERDAM - Nederlandse werknemers zijn de afgelopen tien jaar 54 uur per jaar minder gaan werken. Dat is meer dan een werkweek minder, zo blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2000 werd gemiddeld 1435 uur gewerkt, dat was vorig jaar afgenomen tot 1381 per jaar. Zowel mannen als vrouwen zijn minder gaan werken. Mannen werkten afgelopen jaar gemiddeld 1621 uur, 53 uur minder dan in het jaar 2000.

Vrouwen werkten in 2010 gemiddeld 1107 uur op jaarbasis, twintig uur minder dan aan het begin van deze eeuw.

Het totaal aantal banen nam in het afgelopen decennium met 515.000 toe, becijferde het CBS. Het aandeel van vrouwen hierin nam tussen 2000 en 2010 toe van 43 naar 47 procent.

Arbeidsproductiever

Vrouwen werken echter veel vaker in deeltijd. Hierdoor is de vrouwelijke bijdrage in het totaal aantal gewerkte uren veel minder. In 2000 was dit 34 procent, in 2010 37 procent.

De Nederlandse werknemers zijn wel arbeidsproductiever geworden. In 2000 wist hij of zij per gewerkt uur gemiddeld 32 euro aan waarde toe te voegen.

Uit niet-gepubliceerde cijfers van het CBS blijkt dat dit in 2010 is toegenomen tot 44 euro per gewerkt uur, een groei in arbeidsproductiviteit van 38 procent.