AMSTERDAM - De Nederlandse beroepsbevolking is steeds minder bereid te verhuizen voor een (nieuwe) baan. Dit geldt voor zowel verhuizen binnen als naar buiten Nederland.

Dit blijkt uit onderzoek van Intelligence Group onder ruim 15.000 personen.

In 2010 was 34 procent van de Nederlandse beroepsbevolking bereid te verhuizen naar een andere provincie voor een (nieuwe) baan. Dit percentage lag in 2007 nog op 44 procent. Ten opzichte van 2007 betekent dit een daling van 23 procent.

Provincies

Gelderland blijkt de meest populaire provincie om naar te verhuizen. Zo geeft ruim één op de tien verhuisbereide werknemers aan te willen verhuizen naar Gelderland. Gelderland wordt gevolgd door de provincies Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland. De minst populaire provincies zijn Zeeland en Flevoland.

Buitenland

Nederlanders zijn ook minder bereid te verhuizen naar het buitenland voor een (nieuwe) baan. Waar in 2007 16 procent bereid was te emigreren, gaf in 2010 nog één op de tien aan dit te willen doen, een daling van bijna 40 procent (37,5 procent).

Mannen vs. vrouwen

Mannen zijn vaker bereid te verhuizen voor werk. Van de werkzame mannen geeft 41 procent aan bereid te zijn te verhuizen binnen Nederland, tegenover 27 procent van de werkende vrouwen. Daarnaast is 12 procent van de mannen (ook) bereid te vertrekken uit Nederland voor een baan, terwijl 8 procent van de vrouwen bereid is te emigreren.