AMSTERDAM - Hoewel een meerderheid van de werknemers hun mening niet onder stoelen of banken steekt, wordt er in de meeste gevallen niet naar geluisterd.

Dit blijkt uit een recente poll van Monster (in Nederland Monsterboard) onder 2729 bezoekers wereldwijd.

Slechts een kwart (27 procent) van alle respondenten zegt het gevoel te hebben dat z’n mening er wel toe doet, in Nederland is dat 29 procent. De andere respondenten (65 procent) geven aan dat hun mening op het werk wordt verworpen of zelfs wordt genegeerd. 8 procent geeft aan geen mening te hebben over het werk.

Een derde (33 procent) van de respondenten geeft aan dat er op het werk soms wel naar hun mening geluisterd wordt, maar dat deze daarna vaak wordt genegeerd. In Nederland ligt dit percentage met 44 procent hoger. Eveneens een derde (32 procent) heeft het gevoel dat er helemaal niet naar hun mening wordt geluisterd. 24 procent van de Nederlanders geeft aan niet gehoord te worden. 

VS

In de VS is men het meest somber over de waardering van een mening op de werkvloer. Bijna de helft van de Amerikaanse respondenten (44 procent) zegt het gevoel te hebben dat er niet naar hun mening geluisterd wordt.

Dit staat in groot contrast met China, waar één op de vijf werknemers (19 procent) zegt dat er wel naar hen wordt geluisterd.

In Europa blijken werknemers het vaakst hun mening te geven. 97 procent van de ondervraagden hier zegt zijn mening op de werkvloer kenbaar te maken, in Nederland ligt dit percentage op 95 procent. De Europese cijfers komen overeen met de bevindingen uit de VS.