AMSTERDAM - Agenten mogen in diensttijd niet zichtbaar een kruisje of een hoofddoek dragen.

In een nieuwe gedragscode van het ministerie van Veiligheid en Justitie staat dat het dragen van religieuze symbolen niet strookt met de neutraliteit van de politie, schrijft het Nederlands Dagblad woensdag.

De code wijst erop dat de politie er voor iedereen is. Daarom zou het niet wenselijk zijn dat aan agenten is te zien welk geloof of welke overtuiging zij aanhangen.

Grote tatoeages en piercings op opvallende plekken zijn ook niet meer toegestaan. Die zouden burgers kunnen afschrikken. Agenten die al tatoeages hebben, moeten die bedekken.

Vertraging

De code zat er al aan te komen, maar de invoering werd vertraagd door de val van het kabinet Balkenende IV en verzet bij de achterban van de politiebonden. Dat verzet richtte zich volgens de krant vooral tegen het invoeren van harde wetgeving. Daarom is gekozen voor een gedragscode die ruimte geeft voor overleg.

De Nederlandse Politiebond zegt in de krant de code te 'gedogen'. "Wij snappen dat de politieleiding letterlijk en figuurlijk uniformiteit wil creëren, maar er moet wel ruimte blijven voor eigen identiteit van agenten", zegt secretaris Jan Willem van de Pol.

Tevreden

Voorzitter van politievakbond ACP Gerrit van de Kamp toont zich in de krant tevreden. Een jongeman die alle capaciteiten in huis heeft, hoeft volgens hem niet zonder pardon te worden geweigerd omdat hij een tatoeage op zijn onderarm heeft. Dan kan volgens hem worden besproken of hij met lange mouwen aan het werk kan.