DEN HAAG - Bedrijfsartsen worden vaak onder druk gezet om tegen hun beroepsgeheim in medische gegevens te verstrekken.

Eén op de twaalf bedrijfsartsen geeft wel eens toe aan die druk, blijkt uit onderzoek onder 541 bedrijfsartsen in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken.

Van de artsen wordt 42 procent soms en 22 procent (zeer) vaak benaderd door werkgevers, verzekeraars, arbodiensten of UWV om geheime medische informatie te geven.

Onafhankelijkheid

De onafhankelijkheid van de bedrijfsarts is formeel gewaarborgd in onder meer de Arbeidsomstandighedenwet en het professioneel statuut van de bedrijfsarts.

Toch laat een minderheid van de bedrijfsartsen in het onderzoek van bureau Astri weten regelmatig in situaties terecht te komen waarin niet ze meer geheel onafhankelijk kunnen werken als gevolg van de opstelling van de werkgever (21 procent), de houding van de werknemer (9 procent) en/of die van de eigen arbodienst (22 procent).