DEN HAAG - Werkgevers en werknemers moeten meer hun best doen om langer doorwerken mogelijk te maken.

Zo moeten werkgevers meer bereid zijn om ouderen in dienst te nemen en te houden. Van baan veranderen moet voor ouderen net zo gewoon worden als voor jongeren.

Werknemers worden aangespoord zelf te sparen en te investeren in hun scholing om aan het werk te kunnen blijven.

Dat schrijft minister Henk Kamp (Sociale Zaken) maandag in een brief aan de Tweede Kamer. De VVD-bewindsman wees er in een toelichting op dat het kabinet in 2020 wil beginnen met het verhogen van de AOW-leeftijd van 65 naar 66 jaar. ''Het is één ding dat het op papier wordt verhoogd, maar het moet ook in werkelijkheid gebeuren.''

Zware beroepen

Om mensen tot op latere leeftijd aan het werk te houden is het volgens Kamp vooral bij zware beroepen zaak dat wordt geïnvesteerd in de gezondheid, kennis en vaardigheden van personeel.

''Op die manier kunnen ze misschien langer door in hun eigen beroep, maar vooral ook tijdig overstappen naar ander werk.''

Agenda

Gemiddeld stoppen werknemers nu rond hun 62e jaar met werken. Bij het sluiten van het pensioenakkoord is met werkgevers en de vakbeweging een agenda tot 2020 afgesproken om langer doorwerken mogelijk te maken.

Nu werkt ongeveer de helft van de 55-plussers. Dat moet worden opgetrokken naar het gemiddelde van ongeveer 70 procent.

Vitaliteitspakket

De minister werkt nog aan een 'vitaliteitspakket', waardoor het huidige budget van 2,2 miljard euro voor langer doorwerken vanaf volgend jaar anders wordt ingezet. Hierbij gaat het vooral om fiscale prikkels.

Bijvoorbeeld voor werkgevers om ouderen in dienst te houden of te nemen. Werknemers die na hun 62 verjaardag doorwerken, zullen volgens Kamp ook netto meer overhouden van hun salaris.

Verder wil het kabinet dat werkgevers en vakbonden in cao's afspraken maken over geld om mensen van de ene naar de andere baan te helpen. Daarbij komt er een nieuwe vitaliteitsregeling, waardoor werknemers voor een individueel (om)scholingsbudget kunnen sparen.