DEN HAAG - Het aantal bedrijven dat mensen met een beperking in dienst heeft, moet sneller stijgen.

Deze oproep doet staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) vrijdag in reactie op een onderzoek van uitkeringsinstituut UWV over de Wajongregeling voor mensen die van jongs af aan een handicap hebben.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna één op de tien werkgevers die nog niet iemand uit de Wajong in dienst heeft, van plan is dat komend jaar wel te doen. Als zij dit doen, stijgt het aantal bazen met Wajongers van 4 naar 13 procent.

Volgens De Krom blijkt dat veel van de mensen met een beperking potentie hebben om te werken. ''We hoeven hen niet af te schrijven met een uitkering.''

Instroom

De instroom in de Wajong is vorig jaar, ondanks aanscherping van de regeling, iets gestegen. In 2010 verstrekte het UWV 17.800 nieuwe uitkeringen aan jonggehandicapten, tegen 17.600 in 2009.

De strengere Wajong zorgt wel voor minder aanvragen. Ook wordt meer afgewezen. Daarom wordt dit jaar een daling van de instroom verwacht.