AMSTERDAM - Bijna 80 procent van de werkgevers denkt niet dat hun werknemers zullen overstappen naar een ander organisatie.

Dit blijkt uit online onderzoek van ISBW Opleiding en Training, onder 147 HR-professionals en 127 cursisten.

Ruim 60 procent van deze groep verwacht echter wel dat er meer zal worden onderhandeld over salaris en arbeidsvoorwaarden. Ruim tweederde van de ondervraagden geeft aan geen extra maatregelen te hebben genomen om werknemers aan de organisatie te binden.

Tegelijkertijd is bijna de helft van de werknemers zich niet bewust van de sterker wordende positie. Slechts 30 procent geeft aan te willen profiteren van de sterkere positie op de arbeidsmarkt.

Talent

Ondanks dat bedrijven niet vrezen voor het uitstromen van werknemers, bereiden zij zich wel goed voor. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat bijna driekwart van de organisaties de talenten van hun werknemers in kaart wil brengen; 20 procent van de bedrijven heeft dit al gerealiseerd.

Ook het aantrekken van nieuw talent staat hoog op de agenda van de werkgevers; ruim tweederde is hier mee bezig.