AMSTERDAM – Allochtone jongeren worden gediscrimineerd, weten zich minder goed te presenteren en zijn minder assertief dan autochtone jongeren op de arbeidsmarkt. Hierdoor hebben ze minder kansen op de arbeidsmarkt.

Dat blijkt uit onderzoek van FNV Jong onder ruim 500 jongeren, dat donderdagavond gepresenteerd wordt tijdens een debat in Amsterdam. Allochtone jongeren zijn nu twee keer zo vaak werkloos als autochtone jongeren; FNV Jong wil graag weten hoe dat komt en wat eraan te doen is.

Uit het onderzoek blijkt dat allochtone jongeren in sommige gevallen minder assertief zijn dan hun autochtone leeftijdsgenoten. Als een werkgever de belofte voor een vast contract niet nakomt, zou meer dan de helft procent van de autochtonen vertellen het daar niet mee eens te zijn. Onder allochtonen is dit minder: 39 procent.

Allochtone jongeren werken dubbel zo vaak onder een flexcontract en zijn bij een onjuiste behandeling vaak 'allang blij dat ze een baan hebben'.

Netwerk

Verder zegt de helft van de allochtone jongeren een goed netwerk te missen om hun kansen op een baan te vergroten. Onder autochtone jongeren is dat 30 procent. 13 procent van de allochtonen zegt zich wel eens gediscrimineerd te voelen door een werkgever, onder autochtonen is dit ruim de helft minder: 5 procent.