AMSTERDAM - Hoogopgeleiden zien meer kansen op de arbeidsmarkt dan in voorgaande jaren. Het jobhoppen gaat dit jaar aanzienlijk toenemen.

Dit constateert Intermediair op basis van een onderzoek onder 3328 hoogopgeleiden.

Een vijfde van de hoogopgeleiden denkt binnen nu en een half jaar van werkgever te veranderen, en een derde binnen nu en een jaar. Slechts 4 procent denkt dat de arbeidsmarkt komend jaar verslechtert.

Maar niet iedereen is even positief gestemd. Met name hoogopgeleide allochtonen zijn minder optimistisch over de huidige arbeidsmarkt. Van hen beoordeelt 41 procent die als (zeer) ongunstig.

Allochtone hoogopgeleiden vinden andere aspecten in een nieuwe werkgever belangrijk dan autochtone hoogopgeleiden. Ze kiezen meer voor hun eigen ontwikkeling en in verhouding minder voor sfeer en een goede balans tussen werk en privé.

Salaris

Ook verschillen ze in verwachting ten aanzien van salaris; allochtonen verdienen op basis van hetzelfde aantal contracturen niet alleen minder, ze hebben ook bescheidener salarisverwachtingen dan autochtonen: 55 procent vindt een salaris van meer dan 45.000 euro bruto passend bij een volgende functie, tegen 64 procent van de autochtonen.