DEN HAAG - Van de 330.000 mensen met een bijstandsuitkering heeft de helft kinderen. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag heeft gepubliceerd.

Tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen bestaan wat dit betreft flinke verschillen, aldus het CBS.

Autochtonen die bijstand krijgen, zijn veel vaker alleenstaand dan niet-westerse allochtonen. Van de autochtonen is 46 procent alleenstaand, tegen 27 procent van de niet-westerse allochtonen.

Onderstaande grafiek geeft de verschillen tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen met een bijstandsuitkering weer. De cijfers zijn afkomstig van het CBS.

(c)NU.nl/Jelle Kamsma

Van de niet-westerse allochtonen met een bijstandsuitkering hebben ruim drie op de tien een partner en kinderen. Dat is twee maal zo veel als onder autochtonen.