AMSTERDAM – Bijna de helft (47 procent) van de Belgische werknemers wil graag thuis werken, maar bijna de helft van de werkgevers (49 procent) verbiedt dat resoluut.

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische tak van Tempo-Team onder 517 vaste en tijdelijke werknemers en 210 HR managers.

Werkgevers vrezen vooral de negatieve impact van thuis werken op de collegialiteit onder werknemers (49 procent) en de betrokkenheid bij het bedrijf (41 procent).

Voordelen

79 procent van de werkgevers die thuis werken wél toelaten stellen vast dat het aantal werknemers dat ook thuis werkt de afgelopen drie jaar toenam.

Deze werkgevers zien duidelijke voordelen in thuiswerken: 68 procent stelt dat dit het privéleven van de werknemers ten goede komt, 63 procent vindt het effectief voor werk dat veel concentratie vraagt. 45 procent is zelfs van mening dat werknemers thuis productiever zijn dan op kantoor.

Mannen vs. vrouwen

Bij de werknemers vragen vooral de hoger opgeleide mannen (47 procent) om af en toe thuis te kunnen werken. Vrouwen werken beduidend minder thuis (22 procent) en zijn meer geïnteresseerd in deeltijds werken (40 procent) in tegenstelling tot mannen (17 procent).

Vooral werknemers met kinderen zijn geïnteresseerd in flexibele werkuren (79 procent) dan deze zonder kinderen (67 procent).

Generaties

Ook tussen de generaties is er een duidelijk verschil. De jongere generatie werkt graag thuis omwille van de sfeer, de mogelijkheid om tussendoor huishoudelijk werk te kunnen doen of voor meer contact met familie of vrienden.

De oudere generatie werkt vooral thuis om de werkefficiëntie en concentratie te verbeteren.