AMSTERDAM - Organisaties hebben de meeste moeite met het werven en behouden van ICT-personeel.

Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van het Nationaal Beloningsonderzoek 2011 van Human Capital Group, gehouden onder tot dusver 168 organisaties met ruim 80.000 medewerkers.

Ruim een derde (36 procent) van de organisaties geeft aan krapte te ervaren op de arbeidsmarkt, een evenhoog percentage als in 2009. In 2008 ervoer nog ruim 73 procent van de deelnemende organisaties krapte.

ICT

Van alle vacatures zijn de ICT-functies het lastigst te vervullen. 41 procent van de organisaties heeft moeite met het werven en behouden van ICT personeel.

Daarnaast ervaren organisaties vooral problemen bij het werven van personeel voor functies in Sales & aftersales en Techniek en onderhoud. In de top vijf van moeilijk vervulbare functies komen ook functies op het gebied van Research & development en Administratie voor.

Organisaties hebben de minste problemen bij het vervullen van P&O en Communicatie functies.