AMSTERDAM - Het salaris is voor studenten en starters de afgelopen jaren steeds minder belangrijk geworden dan plezier in het werk.

Dat blijkt uit de MotivatieMonitor 2011, een jaarlijks onderzoek naar de drijfveren van hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt.

Het onderzoek (pdf) werd gehouden onder 801 studenten, 506 starters (1 tot 2 jaar werkervaring) en 300 jonge professionals (maximaal 5 jaar werkervaring), allen met hbo of wo-niveau.

Salaris

In 2008 antwoordde nog 43 procent van de studenten en starters bevestigend op ‘Het salaris is voor mij minder belangrijk dan het plezier in mijn werk’, de jaren erna is dat percentage gestaag gegroeid naar 63 procent in 2011.

Op de vraag ‘Wat wil je over vijf jaar op werkgebied bereikt hebben’, eindigt ‘een bruto jaarsalaris van meer dan € 50.000’ bij de jonge professionals op de vierde plaats, tegenover een achtste plaats onder starters.

Ambitie

De belangrijkste ambitie voor starters de komende vijf jaar blijft ‘een aanzienlijke stap in de persoonlijke ontwikkeling binnen vijf jaar’ (71 procent). Het belang van de balans tussen werk en privé staat voor starters met 46 procent op de tweede plek.

Studenten blijken realistischer geworden in het schatten van hun eerste salaris. De € 395 overschatting uit 2008 is gedaald naar € 67 in 2011.

Verwachtingen

Studenten en starters zijn pessimistischer geworden: 40 procent denkt te moeten vechten voor een baan (dat was 21 procent) en nog maar 29 procent denkt dat werkgevers om ze zitten te springen (dat was 52 procent in 2007).

De ondervraagden voelen minder aversie tegen overwerk: in 2007 gaf 52 procent aan niet elke week te willen overwerken, in 2011 is dat 42 procent.

Werken bij een bekende organisatie boet in aan belang. In 2007 vond 38 procent de bekendheid van een organisatie niet interessant, inmiddels is dat gestegen naar 46 procent.