DEN HAAG - Door de bezuiniging van bijna 800 miljoen euro op de kinderopvang gaan ouders met een minimuminkomen in 2013 37 euro per maand meer betalen voor twee opvangdagen per week voor twee kinderen.

Voor ouders met een hoog inkomen is dat 29 euro. Volgend jaar pakt de stijging minder hoog uit omdat er dan nog geen sprake is van een vaste bijdrage van 15 euro per maand voor elke ouder, ongeacht het inkomen.

Voor de laagste inkomens gaat het dan om 22 euro, voor de hoogste om 99 euro. Inkomens vanaf ongeveer 130.000 euro ontvangen vanaf 2013 geen toeslag meer voor hun eerste kind.

Dat blijkt uit de bezuinigingsplannen die minister Henk Kamp (Sociale Zaken) maandag heeft gepresenteerd.

Daaruit komt naar voren dat 70 procent van de ouders die gebruikmaken van kinderopvang er in 2013 maximaal 2 procent op achteruit gaat. 27 procent gaat er tussen de 2 en 5 procent op achteruit.

Arbeidsdeelname

De negatieve gevolgen voor de arbeidsdeelname van de bezuinigingen zijn volgens minister Kamp beperkt. Het CPB heeft op basis van de voorstellen van Kamp uitgerekend dat de arbeidsparticipatie daalt met 0,1 procent. ''Dat is niet fijn, maar te overzien'', zei Kamp maandag in een toelichting.

Belangenorganisaties van ouders in de kinderopvang hadden vorige week nog gewaarschuwd toen Kamps plannen voor snijden in de kinderopvang uitlekten. Belangenvereniging Boink sprak van een straf voor gezinnen waar man en vrouw allebei werken. De vrees bestaat dat vooral vrouwen met een contract voor weinig uren hun baan zullen opzeggen.

Kamp deelt die vrees niet. Volgens hem is hij er in geslaagd het negatieve effect te minimaliseren, met name in de kwetsbare groep van de lagere inkomens.

Verdrievoudigd

Kamp acht ingrijpen noodzakelijk omdat de overheidsuitgaven voor kinderopvang de laatste jaren zijn verdrievoudigd, van 1 miljard euro in 2005 naar ruim 3 miljard vorig jaar. Bij de kosten van kinderopvang was de verdeling altijd dat overheid, werkgever en ouder allemaal een derde van de kosten zouden dragen.

Dat is volgens Kamp in de praktijk niet meer het geval. Ouders betaalden vorig jaar gemiddeld minder dan een kwart van de kosten. De bijdrage van ouders stijgt door de nieuwe maatregelen van 22 procent in 2010 naar 34 procent in 2015.

Eerder was al bekend dat de toeslag die ouders ontvangen voor kinderopvang gekoppeld wordt aan het aantal gewerkte uren. De toeslag voor het tweede en volgende kind wordt voor de hoogste inkomens versneld afgebouwd. Verder worden de maximale uurtarieven volgend jaar niet aangepast aan de inflatie. 

Regelingen

Kamp kondigde maandag verder aan te gaan snijden in het aantal regelingen voor kinderen. In totaal wil hij 1,5 miljard euro bezuinigen. In 2013 verdwijnen drie van de twaalf regelingen. Volgens Kamp is de lappendeken aan regelingen ondoorzichtig voor ouders. Bovendien werken regelingen elkaar soms tegen.

Verder is er een bezuiniging op het kindgebonden budget, een tegemoetkoming voor ouders met een laag inkomen. Het kindgebonden budget wordt beperkt tot twee kinderen en verdwijnt voor ouders met een vermogen boven de 100.000 euro.