DEN HAAG - De daling van de werkloosheid komt voor het grootste deel voor rekening van laagopgeleiden.

In het eerste kwartaal van 2011 lag het aantal laagopgeleide werklozen 33.000 lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Daarmee waren zij goed voor twee derde van de totale afname van de werkloosheid in deze periode, zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

In totaal waren in de eerste drie maanden van dit jaar bijna 140.000 mensen met een laag opleidingsniveau werkloos. Ook het aantal middelbaar opgeleide werklozen nam af; met 15.000. Er zijn daarentegen nauwelijks minder hoogopgeleide werklozen.

Onderstaande grafiek geeft het aantal werklozen per opleidingsniveau weer. De cijfers zijn per kwartaal en afkomstig van het CBS.

Het werkloosheidspercentage lag bij laagopgeleiden op 7,7. In diezelfde periode een jaar eerder was dat nog 9,9 procent. Bij hoogopgeleiden bleef het werkloosheidspercentage in deze periode onveranderd op 3,9.

Onderstaande grafiek geeft het werkloosheidspercentage per opleidingsniveau weer. De cijfers zijn voor het eerste kwartaal van 2006 tot 2011.

(c)NU.nl/Jelle Kamsma

Vergrijzing

De werkloosheid daalt licht in 2011 en 2012 licht en in die periode komen er in totaal 135.000 nieuwe banen bij . Maar voor oudere werkzoekenden blijft het moeilijk werk te vinden. Het werkzoekendenbestand vergrijst steeds meer. Dat concludeert UWV Werkbedrijf in de maandag verschenen Arbeidsmarktprognose 2011-2012.

De werkloosheid daalt in alle leeftijdsgroepen, maar de afname is bij jongeren veel sterker dan bij 45-plussers.

Banen voor hen worden vaak ingevuld door werknemers met een hoger opleidingsniveau. Ook nemen werkgevers relatief weinig ouderen aan. 55-plussers vervullen 2 procent van de vacatures, terwijl zij 20 procent van het werkzoekendenbestand van UWV vormen.