AMSTERDAM – De Nederlandse beroepsbevolking zal na 2015 afnemen als gevolg van de vergrijzing. Dat concludeert UWV Werkbedrijf vrijdag in een rapport.

Door de krimp zullen er minder mensen beschikbaar zijn voor werk, terwijl werkgevers steeds hogere kwalitatieve eisen stellen aan werknemers. Het zal voor werkgevers dan ook steeds lastiger worden om aan geschikt personeel te komen, zo verwacht de instelling.

Bedrijven krijgen het in de toekomst niet alleen moeilijker bij het vervullen van vacatures, ook dreigen ze door vergrijzing kennis en ervaring kwijt te raken.

Flevoland

De vergrijzing is het sterkst in Limburg, West-Brabant en Groningen. Alleen Flevoland lijkt de dans te ontspringen.

Vooral de overheid en het onderwijs hebben te kampen met vergrijzing. Op dit moment is al meer dan de helft van de werknemers in deze sectoren 45 jaar of ouder. Ook de zorgsector is sterk vergrijsd. Handel en horeca zijn relatief het minst vergrijsd.

Volgens het UWV moeten bedrijfsleven, overheid en onderwijs de handen ineenslaan om het probleem van vergrijzing aan te pakken. Maatregelen betreffen het verhogen van de participatiegraad, het bijscholen van personeel en het in dienst nemen van groepen die nu nauwelijks ingezet worden op de arbeidsmarkt, zoals gedeeltelijk arbeidsongeschikten.