AMSTERDAM – Mensen die hun activiteiten als ondernemer staken, hebben een sterke neiging later opnieuw voor zichzelf te beginnen. Vooral mannen blijken vaak zogenoemde seriële ondernemers.

Dat blijkt uit promotie-onderzoek van Peter van der Zwan aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, die verschillende aspecten van ondernemerschap internationaal onderzocht heeft.

“Dit geldt voor zowel negatieve uittredingsredenen, zoals een gebrek aan winstgevendheid of financiële problemen, als positievere, bijvoorbeeld een andere baan of verkoop”, licht Van der Zwan toe.

Mensen die een eerdere onderneming zelf van de hand gedaan hebben, zijn de meest waarschijnlijke kandidaten om opnieuw voor zichzelf beginnen.

Volhardend

“Vooral mannen, mensen met weinig angst om te falen en personen met ondernemende ouders zijn volhardend en laten zich niet uit het veld slaan. Opleiding speelt hierbij geen rol”, verklaart de econoom.

Serie-ondernemers maken een belangrijk deel uit van de totale hoeveelheid zelfstandigen. Zo blijkt uit het onderzoek dat 7,1 procent van de nieuwe ondernemers het afgelopen jaar een andere zaak gehad heeft.

Administratieve lasten

Bij het beklimmen van de ‘ondernemerschapsladder’ is een belangrijke factor hoe de ondernemer in spe aankijkt tegen de complexiteit van administratieve procedures.

“Als iemand vindt dat administratieve lasten aanwezig zijn, heeft die persoon een achterstand in het vormen van intenties om een eigen bedrijf te starten of in het nemen van daadwerkelijke stappen”, licht Van der Zwan toe.

“Wanneer overheden dus geïnteresseerd zijn in het stimuleren van het ondernemerschapsklimaat in een land, doen deze er goed aan de percepties te wijzigen door de administratieve processen transparanter te maken of door iets te doen aan de percepties zelf.”

Opmerkelijk genoeg speelt de kijk op financiële lasten geen rol bij het voornemen om een eigen bedrijf te beginnen.

Vrouwen

Vrouwen blijken nog altijd minder vaak een carrière als ondernemer te overwegen en daadwerkelijk de sprong te wagen.

Het overnemen van een bestaand bedrijf vormt vooral voor ouderen een populaire manier om zich in het ondernemerschap te storten. Ook lager opgeleiden kiezen hier eerder voor. “Overheden zouden zich meer bewust moeten zijn van deze vorm van ondernemerschap en dit ook aan hun burgers moeten communiceren”, vindt Van der Zwan.

Mensen die niet vies zijn van een beetje risico en die gericht zijn op innovatie kiezen er daarentegen eerder voor een nieuwe onderneming op poten te zetten.