ROTTERDAM – Veertigers ervaren meer stress en een verhoogde werkdruk dan hun collega’s uit andere leeftijdscategorieën, blijkt uit onderzoek van HRD-adviesbureau GITP.

In een loopbaanontwikkel-monitor rapporteerden 700 respondenten drie jaar lang de veranderingen die zij doormaakten in hun carrière.

Mensen tussen de veertig en de vijftig gaven aan het gevoel te hebben dat er veel van hen wordt verwacht op de werkvloer, met een tweede piek na hun 55ste. Door rekening te houden met loopbaanpatronen, kunnen werkgevers gerichter inspelen op behoeftes van werknemers. 

55-plussers

Zo wordt de 55-plusser vergeten op de werkvloer en dat moet veranderen, vindt loopbaanadviseur Jolanda Salari van GITP.

“Er wordt vaak aangenomen dat die groep niks meer kan leren, maar dat is flauwekul. Onderzoek wijst uit dat hersenen plastisch zijn dus dat je op die leeftijd nog goed kunt leren. Die mensen zijn ontzettend waardevol voor Nederland; we hebben ze hard nodig voor onze kenniseconomie", aldus Salari.

Zichtbaarheid

Uit het onderzoek kwamen zeven loopbaanpatronen naar voren, waarvan sommige dominant blijken in bepaalde leeftijdsfasen. Respondenten tussen de 20 en 35 jaar gaven aan graag zichtbaar te zijn op de werkvloer. Dit staat haaks op de trend van het nieuwe werken, waarbij werknemers juist ‘onzichtbaar’ worden doordat ze vaker thuis of op flexplekken werken.

ZZP’en

Salari pleit voor een verandering in het juridische systeem in Nederland. “Als je ontslagen wil worden moeten er ellenlange dossiers opgebouwd worden. Dat is aan de ene kant goed maar aan de andere kant beperkt het mensen in hun vrijheid.”

Wanneer werknemers meer vrijheid zouden hebben zouden ze makkelijker van baan wisselen als ze niet meer gelukkig zijn in hun functie. “ZZP’ers doen vaker wat ze leuk vinden, kunnen hun droom najagen.”

Salari verwacht in de toekomst een arbeidsmarkt met flexibelere contracten. “Dat is de ultieme vorm van regie over je eigen carrière. Een levenslage 'commitment' bestaat eigenlijk al niet meer.”