AMSTERDAM – Het moet voor werkenden normaler en gemakkelijker worden om vrijwillig van baan te veranderen of om een overstap te maken naar een andere sector. Dat stelt de Sociaal Economische Raad (SER) in het rapport 'Werk maken van baan-baanmobiliteit'.

De SER overhandigde het rapport maandag aan minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Minister Kamp noemt het advies nuttig: “Dit advies is een belangrijke ondersteuning van de arbeidsmobiliteit die op gang zal komen.”

Kamp is het met de SER eens wat betreft baanmobiliteit. “De beperkte dynamiek op de arbeidsmarkt gaat ons parten spelen. We zullen mobieler moeten worden binnen sectoren, in het land en misschien zelfs ook binnen Europa,” aldus minister Kamp.

Arbeidsmobiliteit

Volgens het rapport zijn er meerdere manieren waarop optimale arbeidsmobiliteit tot stand kan komen. Volgens de SER is er ten eerste een cultuuromslag nodig, waarin werkgevers en werknemers zich meer bewust worden van de voordelen van arbeidsmobiliteit.

Daarnaast moeten werkgevers, werknemers en overheid investeren in de scholing en inzetbaarheid van werknemers. Tot slot zijn er goede faciliteiten nodig die mensen ondersteunen. Zo moet het aanbod van vacatures en werkzoekenden moet transparant zijn met het oog op een goede match en snelle bemiddeling.