AMSTERDAM - Studenten zijn niet tevreden over de begeleiding die zij voor en tijdens hun stage krijgen vanuit hun opleiding. Maar liefst 30 procent van de studenten geeft de stagebegeleiding een onvoldoende.

Dat blijkt uit de StageMonitor van StudentenBureau.

De ondervraagde studenten missen vooral uitleg over de eisen waaraan het stageverslag moet voldoen. Ook is er te weinig contact tussen begeleider en het bedrijf, waardoor stagiairs heen en weer getrokken worden tussen wat een bedrijf van hen wil en wat de opleiding van hen verwacht.

Daarnaast blijken studenten zelf meer behoefte te hebben aan contact met hun begeleider. Een veel gehoorde klacht is dat de stagebegeleidende docent te weinig tijd heeft om de student goed te kunnen begeleiden tijdens de stage. Vaak zijn er maar een paar fysieke contactmomenten waarop de student de gelegenheid heeft om de voortgang te bespreken met de begeleider.

Duo's

Veel hogescholen, met name in het zuiden van het land, spelen hierop in. Er is al een trend zichtbaar waarbij studenten steeds vaker in duo's gaan afstuderen, met als voornaamste reden dat de school tijd en daarmee kosten bespaart. De vraag is of dit de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt.

7,1

Over de begeleiding vanuit de stage-instelling zijn studenten daarentegen wel tevreden. Deze geven zij een 7,1. Studenten geven hun stage gemiddeld een 7,5 als cijfer. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Baan

Toch krijgen ten opzichte van 2009 minder studenten een baan aangeboden. De 28 procent van de studenten die een baan aangeboden krijgt neemt deze wel vaker aan. Zo zei in 2008 nog 81,5 procent ''nee'' tegen een baan na hun stage, in 2011 is dit percentage gedaald naar 59,3 procent.

Studenten met een ICT-gerelateerde studie krijgen het vaakst een baan aangeboden na hun stage.