DEN HAAG - Jongeren die met justitie in aanraking zijn geweest, ondervinden over het algemeen niet veel moeilijkheden bij het vinden van een baan waar een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor nodig is. Dat komt slechts in minder dan 1 procent van de gevallen voor.

Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft dat donderdag geantwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer.

De jeugdreclassering had geklaagd dat jongeren onder de 18 onevenredig zwaar worden getroffen door de weigering van een VOG, maar volgens Teeven valt dat dus wel een beetje mee.

Vorig jaar kwam het maar 63 keer voor dat een jongere geen verklaring kon krijgen, op een totaal van rond de 15.500 aanvragen. Bij jeugdigen tot 25 jaar gaat het om ongeveer 1200 weigeringen op ruim 150.000 aanvragen.

Niet nodig

Overigens kunnen jongeren die geen VOG krijgen altijd nog solliciteren op banen waarvoor deze verklaring niet nodig is.

Teeven stelt dat bij de afweging of een jongere een VOG krijgt, rapporten van de reclassering een rol kunnen spelen. Bij Jeugdzorg Nederland gaat hij wel navragen of de kritiek breed leeft onder jeugdreclasseerders. Nu ziet hij echter geen redenen om de toekenning van VOG's te versoepelen.