ZEIST – 90 procent van de Nederlanders vindt dat wie kan werken, ook de plicht heeft om te werken. Dit blijkt uit onderzoek van verzekeringsmaatschappij Achmea.

Wie niet werkt en dit wel kan, heeft later geen recht op AOW, zegt 61 procent van de respondenten. 70 procent vindt dat het recht op huur- en zorgtoeslag ook mag worden ingetrokken als mensen ‘bewust’ niet werken.

Door de vergrijzing hebben we in Nederland steeds meer moeite met de kosten van sociale voorzieningen zoals AOW en de gezondheidszorg. Een grote meerderheid van de ondervraagden is bereid om de benodigde belasting hiervoor te betalen. Het aantal werkenden vergroten kan ook bijdragen aan een oplossing.

Tuinbouw

Minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte vorige week al bekend dat er 500.000 werklozen in Nederland zijn die volgens hem best in de tuinbouw zouden kunnen werken. Want, zo redeneert hij, zij krijgen een uitkering en daar hoort bij dat als er werk is en je kunt werken, je dat werk moet doen; al is het aardbeien plukken.

Gelukkiger

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen Monique Klompé is het daar deels mee eens. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat mensen over het algemeen beter en gelukkiger worden door het hebben van een baan. "Maar", stelt Klompé, "dat is heel erg afhankelijk van of het werk past bij iemand.”

Volgens Klompé is het belangrijk dat werknemers op hun eigen niveau presteren. “Wat niet werkt is werk waarmee je onder presteert of werk waarmee je op je tenen loopt.” Wel benadrukt ze dat sommige banen die in eerste instantie niet bij iemand passen, toch kunnen leiden tot een opstap naar een volgende baan.

Subsidies

Volgens tweederde van de Nederlanders kan het aantal werkenden stijgen door het verschil tussen het minimumloon en een uitkering te vergroten. Daarnaast is het aantal subsidies zoals huur- en zorgtoeslag in Nederland volgens 39 procent een belemmering om te gaan werken. Mensen die nu parttime werken meer uren laten werken, vindt driekwart van de Nederlanders geen goed idee.

Werkgevers

“Werkgevers zouden kunnen helpen bij het oplossen van dit vraagstuk”, aldus Klompé. Zij zouden zich flexibeler op kunnen stellen door werk ook geschikt te maken voor mensen die geen werk hebben.

“Mensen worden gestraft als ze niet meewerken aan het systeem en moeten hun vraagstuk zelf oplossen. Die laatste tendens is goed, maar we moeten een mix vinden in mensen zelf verantwoordelijk laten zijn en tegelijkertijd ook een stuk begeleiding aanbieden daar waar dat nodig is zodat mensen duurzaam inzetbaar zijn.”

Hoogste inkomens

Als het aan de respondenten ligt zouden scholen en kinderopvang beter georganiseerd moeten worden, zodat het voor ouders makkelijker is om te gaan werken. Al ziet de slechts de helft van de ondervraagden lesprogramma’s van 9 tot 6 zitten.

Om te bezuinigen mag volgens een meerderheid de AOW voor de hoogste inkomens afgeschaft worden. Afschaffing van de AOW voor iedereen is impopulair; slechts drie procent vindt dit een goed idee.