DEN HAAG - Docenten in het voortgezet onderwijs hoeven geen vrije dagen in te leveren, als de zomervakanties met een week worden ingekort.

Dat is afgesproken in de nieuwe cao waarover vakbonden met werkgevers overeenstemming hebben bereikt, zo meldden de onderhandelingspartijen donderdag.

Het plan van onderwijsminister Marja van Bijsterveldt om de zomervakantie in het voortgezet onderwijs terug te schroeven van zeven naar zes weken was groot punt van discussie in de cao-onderhandelingen.

Vijf snipperdagen

Eerder was al afgesproken dat scholen ter compensatie voor hun leerlingen vijf snipperdagen konden inroosteren.

In de nieuwe cao staat dat docenten op deze dagen ook vrij zijn en deze dagen dus niet - zoals eerder het plan was - moeten inzetten om bijvoorbeeld vergaderingen of studiedagen te beleggen.

Hogere eindejaarsuitkering

Voor de leraren en andere medewerkers in het onderwijs is geen loonsverhoging afgesproken. Wel krijgt het ondersteunend personeel een hogere eindejaarsuitkering. In de cao is ook opgenomen dat leraren die zonder bevoegdheid voor de klas staan twee jaar de tijd krijgen om hun diploma te halen.

Vakbonden en werkgevers gaan de komende tijd onderzoeken of leraren buiten de vastgestelde vakanties ook een persoonlijk vakantiedagenbudget kunnen krijgen, zodat zij een deel van hun vrije dagen beter op hun privésituatie kunnen afstemmen.

Volgende cao

Afspraken hierover zouden in de volgende cao opgenomen kunnen worden.

De cao gaat in op 1 augustus en heeft een looptijd van een jaar. Onder de cao vallen ruim honderdduizend werknemers.

Slecht nieuws

Volgens minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) is dit slecht nieuws voor leerlingen en het onderwijs.

''De extra ruimte die in het wetsvoorstel geboden wordt voor docenten om de werkdruk te spreiden en taken, waaronder professionalisering en teamvergaderingen, uit te oefenen zonder dat dit ten koste gaat van lessen aan leerlingen, wordt met deze cao aan de kant geschoven. De sociale partners kiezen met deze cao voor vrije dagen en niet voor het verlichten van werkdruk en een goede organisatie van de onderwijstijd voor leerlingen. Zeer onverstandig, een gemiste kans voor meer flexibiliteit op scholen.''