DEN HAAG - Werknemers moeten een individueel scholingsbudget krijgen dat ze kunnen meenemen bij de overstap naar ander werk. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdag een motie hiertoe van CDA'er Eddy van Hijum aangenomen.

Van Hijum zei eerder ook dat werkgevers moeten worden verleid om geld te storten in de individuele scholingsbudgetten door deze bijdrage aftrekbaar te maken van een eventuele ontslagvergoeding die later voor een overtollige werknemer betaald moet worden.

Hij ziet graag dat werkgevers en vakbonden hierover in cao's afspraken maken.

Volgens Van Hijum is scholing ''de beste vorm van sociale zekerheid'', omdat opleiding de kansen op het behouden en vinden van werk vergroot. De CDA'er klaagt al jaren dat scholingsfondsen van sectoren onvoldoende worden benut om werknemers het makkelijker te maken nieuw werk te vinden.

De CDA'er wil nu binnen enkele weken weten van minister Henk Kamp (Sociale Zaken) hoe hij de motie gaat uitvoeren.

Ontslagrecht

Verder heeft de Kamer twee verschillende moties van Van Hijum en zijn PVV-collega Ino van den Besselaar aangenomen over toepassing van huidige regels in het ontslagrecht, waarover vakcentrales FNV en CNV onlangs aan de bel trokken.

De PVV'er wil voorkomen dat om bedrijfseconomische redenen werkgevers steeds makkelijker vaste werknemers kunnen ontslaan om die te vervangen door flexkrachten.

UWV

Kamp heeft eerder al in de Kamer gezegd dat hiervoor strenge voorwaarden gelden. Het probleem is volgens de minister dat de toepassing van de regels door uitkeringsinstituut UWV, dat de ontslagaanvragen beoordeelt, verschilt per regio.

Hij wil daarin meer eenheid smeden. Op verzoek van Van Hijum spreekt de minister hierover nog met werkgevers en de vakbeweging.